Velkommen!

Haiku User Group Nordic er en brukergruppe for Haiku Operating System - et åpent og fritt operativsystem basert på BeOS.

Les mer | Bli medlem | Besøk oss på IRC (webchat) | Følg oss på Twitter
subtitle

Kalender


subtitle

Siste kommentarer


bullet Sv: Haiku Alpha 3 på norsk
    - 19.01.16
bullet Sv: Oversetting av Haiku ti..
   KD 7 Shoes - 16.01.16
bullet Sv: Oversetting av Haiku ti..
   KD 7 Shoes - 16.01.16
bullet Sv: Oversetting av Haiku ti..
   KD 7 Shoes - 16.01.16
bullet Sv: Vellykket presentasjon ..
   KD 7 Shoes - 28.12.15
subtitle

Siste fra forum


bullet Sv: Haiku R1a3 m/WPA-wifi
   Fxsfgf - 30.01.16
bullet Sv: Haiku R1a3 m/WPA-wifi
   Fccxgcx - 21.01.16
bullet Sv: Haiku R1a3 m/WPA-wifi
   kzoxxgn - 08.01.16
bullet Sv:
   strucggli - 04.01.16
bullet Sv: Heisann!
   whcxich - 04.01.16
twitter bubble
Siste nyhet: Haiku WiFi-støtte bedret http://t.co/ZQyV0lx7
Skrevet av hugnordic den 06.10.11, 18:09 | Flere tweets

Siste nyheter

subtitle

Haiku WiFi-støtte bedret


Den 26. september 2011 startet Michael Lotz på sitt kontraktsarbeid for Haiku Inc. Det umiddelbare målet har vært å fullføre implementeringen av "wpa_supplicant" (programvare som bl.a. implementerer en rekke sikkerhetsprotokoller for trådløse nettverk). Med revisjon 42775 ser det ut til at Lotz har nådd sitt første mål. Dette betyr relativt stabil støtte for WEP/WPA/WPA2:

Add the wpa_supplicant optional package. It should be stable and is working on the limited set of hardware I could test it with. By installing the wpa_supplicant one can now join WEP/WPA/WPA2 networks by either selecting them in the network prefs/network status applet or using "ifconfig join [password]". The wpa_supplicant opens a dialog asking for more details if it can't connect with the given information. Note that there is no way to automatically store that extra info right now, so it has to be provided on each join. The configuration can however be stored manually into the /boot/common/settings/network/wireless_networks config file.
Michael Lotz


Nå kan vi bare se frem til Lotz' videre arbeid!subtitle

Hva gjør vi med HUG-Nordic fremover?


Haiku User Group Nordic har vært i virke i noen år nå, først som BeOS User Group Nordic. Det er kanskje på tide med en evaluering, noe som vil innebære å se på veien videre. Det er ganske klart at aktiviteten er lav, og at aktiviteten først og fremst er fra norske brukere. Kanskje er det grunn til å spørre seg hvordan vi skal organisere oss videre - og om vi i det hele tatt skal gjøre det.

Er ideen om et "nordisk samarbeid" fruktbar? Bør vi evnt. dele oss opp igjen? Kanskje er det en fordel å være basert i mindre enheter, selv om de nordiske landene har språkfellesskap? Er det i så fall et ønske om at HUG-Norge blir en realitet? Og i hvilken form?

Jeg er i gang med å utvikle en oppdatert side for HUG-Nordic, bl.a. for å gjøre det lettere å bidra med nyheter, brukerguider, informasjonssider, o.l. Håpet er at flere som ønsker det bidrar til en side med informasjon for nordiske(?)/norske(?) brukere.

Dere kan sjekke ut siden her: Ny versjon (v4). Innlogging skal fungere. Hvis det er noen andre innspill til hvordan siden evnt. skal fungere (f.eks. om noen ønsker vi skal benytte en ferdig-CMS?), er det bare å si i fra.

Det er ønskelig at så mange som mulig gir tilbakemelding på dette. Undertegnende har ingen intensjon om å bestemme noe som helst på egenhånd - og jeg mener ikke at det er min oppgave. Jeg ønsker alikevel å spørre dere om hva vi eventuelt kan gjøre bedre fremover!subtitle

Haiku Alpha 3 på norsk


De siste to ukene har Klapaucius gjort en god jobb med å ferdigstille og godkjenne oversettelsen av Haiku til norsk. Dette er et arbeid som har foregått gjennom Haiku Translation Assistant. Vi har som tidligere nevnt fått opprettet en wiki og en mailliste. Her har vi forsøkt å diskutere oss frem til noen gode oversettelser, men det har ikke vært lett! Vi har fortsatt en del å gå igjennom - så om det er noen som kan bidra med både teknisk og språklig innsikt, er det bare å delta i diskusjonene!

Det som er ferdig er imidlertid sendt over til SVN, og ble lagt inn 3/3 i endringssett 40792. Yeah! Haiku Alpha 3, som trolig kan ventes veldig snart, vil hvertfall (delvis) kunne anvendes med norsk som hovedspråk. For de som prøver seg på en "nightly" kan den norske oversettelsen utprøves allerede nå.

Oppdatering 8/3: Rettelser. Vil også rette en takk mot de som har bidratt i selve oversettingsarbeidet så langt. Jeg har ingen oversikt over hvem dette er, men i endringsloggen står Marius Middelthon (Klapaucius), Frank Paul Silye og undertegnende oppført. Også takk til andre eventuelle bidragsytere!

Haiku på norsk
subtitle

Oversetting av Haiku til norsk


Oversettelsen av Haiku til norsk har kommet godt i gang - noe fremdriften på HTA levner liten tvil om. Det er imidlertid først nå det har blitt opprettet en offisiell wiki-side og mailliste for det norske oversettelsesarbeidet.

Klapaucius har i forumet meldt seg frivillig til å ta rollen som "Language Manager". Jeg vil også bidra i arbeidet. Dette er imidlertid en relativt stor oppgave, og hvis det er noen fler som ønsker å bidra, meld dere opp på maillisten! Det vil også være behov for oversettelse av Haikus brukerveiledning.

Her er det snakk om oversettelse til norsk bokmål. Det vil også være ønskelig med en nynorsk oversettelse. Hvis noen er interessert er det bare å melde i fra på denne maillisten. Både bokmåls- og nynorskoversettelsen vil trolig på mange områder kunne samarbeide!

Svenskene har kommet enda lengre i sitt oversettelsesarbeid. Også oversettelsen til finsk har kommet langt. Jeg vil tro det også her vil være ønskelig med flere oversettere. Den danske oversettelsen er så smått i gang, men her ser det ut til å mangle en videre formalisering av arbeidet foreløpig.

Dette er altså en oppfordring til alle som ønsker å bidra til Haiku-prosjektet (uten å nødvendigis bidra med kode). Alle i arbeid!subtitle

Vellykket presentasjon av Haiku i kveld


For om lag to uker siden ble Martin H. Pedersen bedt om å holde et foredrag om Haiku OS under et medlemsmøte hos NUUG (Norwegian UNIX User Group). Presentasjonen ble som meldt holdt i kveld, ved Høyskolen i Oslo. Oppmøtet var på om lag 15 personer, og Martin holdt et stødig foredrag om Haiku.

nuug1


Som deltakere fikk vi en rask innføring i historien om BeOS, og utviklingslinjene ble trukket fra OpenBeOS' begynnelse og frem til dagens Haiku. Tilhørerne fikk også en god innføring i Haikus filosofi og målsetninger, samt fordeler og (foreløpige) mangler. Videre ble tilhørernes nysgjerrighet pirret av Haikus tekniske sider - og alt fra filsystem, kits, replikanter, add-ons til muligheter for skripting ble gjennomgått. Vi fikk også et innblikk i hva som venter Haiku-verdenen fremover (services kit, pakkesystem, videre WiFi-støtte og rykter om en ny alpha-versjon).

Høydepunktet var selvsagt selve demoen av Haiku (forståelig nok under VMWare), med gjennomgang av alt fra det mest grunnleggende til det litt mer tekniske. Vi fikk blant annet en god presentasjon av Haikus kanskje største fordel - filsystemet med sine attributter og "live queries". Martin snakket også noe om sine egne erfaringer med utvikling under Haiku (HaikuTwitter har kommet seg godt!). Quake III ble kjørt, samt klassikere som Mandelbrot og GLTeapot.

nuug2


Presentasjonen ble også streamet live til NUUGs medlemsmøte i Stavanger (og på internett). Det ble til slutt muligheter for spørsmål fra salen og fra IRC. Vi fikk også (på oppfordring fra undertegnede) en fin demonstrasjon av Stack and Tile.

Jeg måtte selv haste videre, men etter møtet var det muligheter for sosialt samvær og mat i nærheten. Alt i alt var det fint å endelig kunne få Haiku presentert i Norge, og det virket som om mange lot seg inspirere. Takk til Martin for et fint foredrag!

Oppdatering 13/2: Opptak er nå tilgjengelig (i flere forskjellige formater) her!
updated Opprettet: 05.10.11, 19:00 | Sist oppdatert: 07.10.11, 01:28